Article

茶,相信大家都飲過,但您知道古代香港是個產茶的好地方嗎?康熙年間屈大均所著的《廣東新語》卷十四 <食語> <茶> 中,就記載:「新安杯渡山絕壁,有類蒙山茶,烹之作幽蘭茉莉氣,水濯十餘次,甘芳愈勝。」杯渡山,即是今日的屯門青山。
 

康熙年間屈大均所著的《廣東新語》卷十四 <食語> <茶> 中,就記載:「新安杯渡山絕壁,有類蒙山茶,烹之作幽蘭茉莉氣,水濯十餘次,甘芳愈勝。」杯渡山,即是今日的屯門青山。

 

康熙年間屈大均所著的《廣東新語》卷十四<食語><茶>中,就記載:「新安杯渡山絕壁,有類蒙山茶,烹之作幽蘭茉莉氣,水濯十餘次,甘芳愈勝。」杯渡山,即是今日的屯門青山。
康熙年間屈大均所著的《廣東新語》卷十四 <食語> <茶> 中,就記載:「新安杯渡山絕壁,有類蒙山茶,烹之作幽蘭茉莉氣,水濯十餘次,甘芳愈勝。」杯渡山,即是今日的屯門青山。

 

嘉慶《新安縣志》卷二 <輿地二·物產> 記載:「茶產邑中者甚夥,其出於杯渡山絕壁上者,有類蒙山茶。烹之作幽蘭茉莉氣。緣山勢高,得霧露以滋潤之故,味益甘芳,但不易得耳。若鳳凰山之鳳凰茶,擔竿山之擔竿茶,消食退熱;以及竹仔林之清明茶,亦邑中之最著者也。」蒙山茶是什麽呢?蒙山茶亦稱蒙頂茶,產於川西蒙頂山,唐代開始成爲朝廷貢茶。唐開成五(840)年,唐文宗曾送贈兩斤蒙頂茶給入唐留學的遣唐僧円仁,是為國禮。唐代黎陽王曾在《蒙山白雲岩茶詩》贊曰:「若教陸羽持公論,應是人間第一茶。」香港有堪與「人間第一茶」相比的「類蒙山茶」,亦不失禮了。光緒《廣州府志》卷十六 <輿地略八·木類> 則將這種產於杯渡山絕壁上的茶稱為「新安茶」,可以窺見其在縣内的代表性。

除了杯渡山,根據嘉慶《新安縣志》卷四 <山水略·山>,大帽山與大嶼山的鳳凰山亦是古代香港的產茶之地。縣志記載大帽山「多產茶」,而鳳凰山更有富含傳奇色彩的「神茶」:「鳳凰山……中有神茶一株,能消食退暑,但不可多得,土人於清明日上山采之,名曰鳳凰茶。」大帽山今日依然遺有廣大的茶園梯田遺跡,大家下次遠足路過,不妨細心留意。

雖然今日香港已經不再有「類蒙山茶」和「鳳凰茶」,不過,大嶼山的昂坪茶園和大帽山北坡的嘉道理農場暨植物園仍然維持小規模的茶葉生產。大家下次品味茶香之時,不妨與親友分享這段香港茶的故事!

新安漫話茶故舊 鳳凰消暑清明甘
蒙山堪比幽蘭氣 憾未得嘗空留心

 

 

作者:蔡兆浚(高級編輯)
上載日期:2021年4月8日